คอร์ส Beginner's Guide to Business Data รุ่น 2 เปิดแล้ว

สอนการนำ Data ไปใช้ในธุรกิจ เรียนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ที่ผ่านงานที่ปรึกษา และสร้างทีม data ในบริษัทใหญ่มาหลายแห่ง

This course is not open for enrollment

Beginner's guide to business data

วิธีจัดการ Data เพื่อการ เติบโตทางธุรกิจ

คอร์สสุดแรร์ หาเรียนยาก สอนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

คอร์ส Beginner's Guide to Business Data

คอร์สนี้เกี่ยวกับอะไร

ในยุคนี้หาก Project Manager, Product Owner หรือ คนทางสายงาน Business คนใดมีความรู้ด้านการจัดการข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างชำนาญ จะมีคุณค่าและมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นในสายงานเดียวกันเพราะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-driven) ได้ เช่น การใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ, การใช้ข้อมูลเพื่อทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงต้องคำนึงถึงข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ต้องการ

โดยในคอร์สนี้ เราจะปูพื้นฐานในเรื่องของที่มาของฐานข้อมูล(database) และการเดินทางของข้อมูลในภาพกว้าง วิวัฒนาการของข้อมูล การดึงข้อมูลจาก Database และการใช้งานข้อมูลเบื้องต้นผ่านทฤษฎีและกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้บุคคลในสายงานธุรกิจได้เข้าใจในระบบการจัดการข้อมูลมากขึ้น และสามารถพัฒนาระบบข้อมูลกับทีม Data เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ถูกต้อง 

คอร์สนี้จะสอนอะไรบ้าง

- เข้าใจในระบบการจัดการข้อมูล
 - การทำ Data governance
- การทำ Document และการจัดการ Data เพื่อให้ข้อมูลเป็นที่ต้องการของ Business มากขึ้น
- การดึงข้อมูลจาก Database แบบง่ายๆ 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

- พนักงานบริษัทที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการออกแบบและการใช้งานข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ
- คนที่กำลังสนใจจะย้ายอุตสาหกรรมมาทำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยี
- ทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ application และ Software ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลในองค์กร ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนในเรื่องของ Data

วันและเวลาเรียน

คอร์สนี้เป็นแบบวีดิโอย้อนหลัง ซึ่งเราจะเรียนกันทั้งหมด 4 Classes
- Class 1: หัวข้อ Big data in SMEs and corporates & case studies
- Class 2: หัวข้อ Data in working environment & data security
- Class 3: หัวข้อ Gathering requirements in data project & documentation
- Class 4: หัวข้อ Data governance & intro to data tools (SQL, Excel) & Course Summary

คลาสทั้งหมดในคอร์สนี้ จะสามารถดูย้อนหลังได้ 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ย้อนกลับมาดูได้ตลอด ตอนไหนก็ได้ กี่ครั้งก็ได้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

✅ เรียนรวม 12 ชั่วโมง (เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.)
✅ Cheatsheet Excel & SQL ดาวน์โหลดไปใช้ได้
✅ Access กรุ๊ปลับบน Facebook เฉพาะผู้เรียนและผู้สอน ถาม-ตอบคำถามต่าง ๆ ได้
✅ Access วีดิโอบนระบบเรียน เป็นเวลา 90 วัน

หากมีคำถาม สอบถามได้ทางไหน

สามารถสอบถามระหว่างเรียน Live หรือหลังเรียนทาง Facebook Group ลับได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับผู้สอน

บุญจิรา อังสุมาลี (อ้อ)

เป็นคนที่ชอบเรื่องการใช้งานข้อมูลมากๆ เรียนจบจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ โดนทำโปรเจคตอนเรียบจบด้าน Data science แต่รู้ว่าไม่ใช่สายงานที่ชอบ จึงพยายามค้นหาตัวเองด้วยการย้ายไปทำงานเป็น Business Intelligence Developer, Business Analysis Consultant ปัจจุบันกำลังสนใจเรื่องของ Data Engineer และ Data Management

ประวัติการทำงาน:
Business Intelligence Developer, Agoda
Business Analysis, ThoughtWorks
Business Intelligence Analyst, aCommerce

การศึกษา:
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
Certified Agile with Atlassian Jira 

สั่งซื้อคอร์สนี้