หากมีคำถามเกี่ยวกับคอร์ส

สามารถ Inbox มาที่เพจ DataTH ได้เลยนะครับ:
https://m.me/datasciencechill